Důvodová zpráva k nedočerpání části dotace ROP + odpověď pana Dostálka

Publikoval Jan Vorel 06.08.2015