Obecně závazná vyhláška č. 1/2010

Publikoval Jiří Tvrdoň 26.02.2010

Obecně závazná vyhláška č. 1/2010 obce Jíloviště, kterou se stanoví regulativ upravující zásady výstavby oplocení pozemků sloužících smíšenému bydlení kolem ulice Pražská

Zastupitelstvo obce Jíloviště se usneslo na svém zasedání dne 24. 2. 2010 podle § 84 odst. 2 písm. i) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích a podle § 29 odst. zákona č. 50/1976 Sb. ve znění pozdějších předpisů o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), na této obecně závazné vyhlášce, která upravuje zásady výstavby oplocení pozemků sloužících smíšenému bydlení kolem ulice Pražská v obci Jíloviště takto:

 

Čl. 1

Regulativ


Oplocení na rozhraní soukromých a veřejných pozemků tvoří podezdívka vysoká maximálně 60 cm a sloupky s výplněmi z průhledných nebo poloprůhledných prvků. Za optimální je považováno použití zděných sloupků a výplně v kombinaci dřevo – živý plot. Vyloučeno je použití zděných, či jinak provedených plných zdí. Celková výška oplocení nepřesahuje 160 cm.


Čl. 2

Účinnost


Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení, tj. 25. 2. 2010.

 

…………………………….. ………………………………….

Ing. Karel Dostálek
starosta

 

Ing. Jan Vorel
místostarosta

 

Vyvěšeno na úřední desce dne: 25. 2. 2010