Obecně závazná vyhláška č. 1/2014

Publikoval Jan Vorel 17.12.2014

Kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 1/2013.