Obecně závazná vyhláška č. 1/2015

Publikoval Jan Vorel 08.04.2015

o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Jíloviště.