Obecně závazná vyhláška č. 2/2010

Publikoval Jiří Tvrdoň 05.04.2010

Obecně závazná vyhláška č. 2/2010, kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška č. 1/2010 stanovící regulativ upravující zásady výstavby oplocení pozemků sloužících bydlení kolem ulice Pražská.

Zastupitelstvo obce Jíloviště se na svém zasedání dne 31. 3. 2010 usnesením č.2b/34/2010 usneslo vydat na základě ustanovení § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), tuto obecně závaznou vyhlášku.


Čl. 1

Zrušuje se obecně závazná vyhláška č. 1/2010 stanovící regulativ upravující zásady výstavby oplocení pozemků sloužících bydlení kolem ulice Pražská.

 


Čl.2

Účinnost

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.

 

ng. Karel Dostálek
starosta

 

Ing. Jan Vorel

místostarosta