Obecně závazná vyhláška č. 2/2012

Publikoval Jiří Tvrdoň 12.01.2013

O místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

OBEC JÍLOVIŠTĚ

Obecně závazná vyhláška č. 2 /2012,

o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Zastupitelstvo obce Jíloviště se na svém zasedání dne 29. 11. 2012 usnesením č. 2e/21/2012 usneslo vydat na základě § 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“):

Znění celé vyhlášky -klikněte zde.