Obecně závazná vyhláška č. 3/2010

Publikoval Jiří Tvrdoň 30.06.2010

Obecně závazná vyhláška č. 3/2010, kterou se zrušují obecně závazné vyhlášky č. 1/1991 – O zákazu volného pobíhání psů v obci, č. 2/1991 – Zákaz používání veřejných prostranství pro údržbářské a opravářské práce, č. 3/1991 – Zákaz volného pobíhání hospodářského zvířectva v obci, č. 2/1992 - Ochrana životního prostředí v obci, č. 3/1994 – O vyhlášení obce Jíloviště místem soustředěného turistického ruchu, č. 2/1995 – O umístění provozoven.

Zastupitelstvo obce Jíloviště se na svém zasedání dne 23. 6. 2010 usnesením č.2f/36/2010 usneslo vydat na základě ustanovení § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), tuto obecně závaznou vyhlášku.


Čl. 1

Zrušují se obecně závazné vyhlášky č. 1/1991, č. 2/1991, č. 3/1991, č. 2/1992, č. 3/1994, č. 2/1995.


Čl.2

Účinnost

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.


Ing. Karel Dostálek
starosta

 

Ing. Jan Vorel

místostarosta