Obecně závazná vyhláška č. 3/2015

Publikoval Jan Vorel 30.12.2015

o místním poplatku za provoz odpadů.