Obecně závazná vyhláška č. 6/2003

Publikoval Jiří Tvrdoň 27.11.2003

Obecně závazná vyhláška č. 6/2003 obce Jíloviště o místních poplatcích.

Zastupitelstvo obce Jíloviště se usneslo na svém zasedání dne 26. 11. 2003 podle § 84 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, vydat v souladu se zákonem č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku o místních poplatcích.

 

Celé znění vyhlášky najdete zde:

Obecně závazná vyhláška č. 6/2003