Obecně závazná vyhláška obce Jíloviště č. 1/2016

Publikoval Jan Vorel 12.05.2016

kterou se zrušuje OZV č. 1/2014, kterou se vydává řád veřejného pohřebiště.