Obecně závazná vyhláška obce Jíloviště č. 2/2016

Publikoval Jan Vorel 26.05.2016

o udržování čistoty a pořádku na území obce Jíloviště.