Oznámení veřejnou vyhláškou - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci

Publikoval Jan Vorel 14.03.2018