Trasa č.1 - Na Kazín

Publikoval Jan Vorel 09.08.2009

Pohodlná cesta po částečně zpevněných lesních cestách, procházející různými druhy lesů, zpočátku vede po rovinaté krajině v okolí obce, postupně se svažuje k řece Berounce, kde se projde okolo skalního masivu Kazín, za nímž je možné využít zahradní restauraci, která je v provozu v letních měsících. Následně se prochází okrajem chatové osady. Cesta stoupá na kopec Kopanina, na kterém je umístěn televizní vysílač Cukrák. Poté cesta vede lesním klesáním zpět do obce Jíloviště.

 


Na Kazín

 

Trasa č.1 - Na Kazín

  • Základní informace:
  • Vzdálenost: 8 km
  • Délka okruhu: 2 - 4 hod.
  • Typ vycházky: jednoduchá
  • Typ cesty: lesní turistická cesta značená
  • Způsob značení: modrá turistická značka

 

Průvodce trasou:

Z Jíloviště od obecního úřadu jdeme po modré turistické značce směrem k podjezdu dálnice. Dále pokračujeme podél zahradnictví cestou rovně k lesu, postupně sestupujeme do údolí potůčku, který ústí do řeky Berounky přímo na úpatí skalního masivu kopce Kazín (skalní ostroh (233 m n. m.) na pravém břehu řeky Berounky).

Od ústí potoka můžeme po vyšlapané cestičce vpravo podél malé chatičky vystoupat na původní hradiště Kazín. (Název pochází z lidové legendy, která tomuto místu přiřadila sídlo Krokovy dcery Kazi. Kronikáři a historikové jako Kosmas, Dalimil, Václav Hájek z Libočan či Daniel Adam z Veleslavína se o tuto hypotézu přeli. Archeolog Jan Axamit při výzkumu v roce 1916 určil opevnění na Kazíně jako středověkou tvrz. Nalezeny byly rovněž stopy staršího neolitického osídlení (pozdní doba kamenná) a halštatského hradiště ze starší doby železné. Slovanské hradiště zde podle výzkumů nikdy nebylo.)

Z Kazína je zajímavý výhled na údolí řeky Berounky a na osadu Dolní Mokropsy na protějším břehu. Vrátíme se k ústí potoka a pokračujeme podél skalního masivu nad řekou Berounkou k chatové osadě Kazín. Zde je možné využít letní zahradní restaurace a dětského hřiště.

Po modré turistické značce pak začínáme stoupat zpět chatovou osadou směrem k Cukráku. Nad chatovou osadou je možné se opět po vyšlapané lesní cestě podívat k hradišti Kazín a vrátit se zpět na modrou turistickou značku. Po ní postupně stoupáme až na kopec Kopanina (411 m n.m.), na jehož vrcholu stojí známý vysílač Cukrák.

Příjemným klesáním se pak vracíme zpět do obce Jíloviště.

Mapa trasy


Pěší trasa 147990 - powered by Wandermap

 

Soubory pro GPS:

Stažení do GPS (.GPX)