Výběrové řízení - Účetní

Publikoval Jan Vorel 27.07.2016

Tajemnice Úřadu Městské části Praha – Zbraslav v souladu s ustanovením § 7 zákona č. 312/2002 Sb.,

o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, v platném znění, vyhlašuje

dne 18.07.2016 výběrové řízení na obsazení pracovního místa:

Hlavní účetní Odboru financí a rozpočtu