Výběrové řízení - Zbraslav - Vedoucí úředník státní správy a samosprávy

Publikoval Jan Vorel 13.06.2016

Tajemnice Úřadu Městské části Praha - Zbraslav v souladu s ustanovením § 7 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních a samosprávných celků a o změně některých zákonů, v platném znění, vyhlašuje dne 07.06.2016 výběrové řízení na obsazení pracovního místa: Vedoucí úředník/úřednice - Odboru financí a rozpočtu