Výsledky ankety "Práce zastupitelstva obce Jíloviště po ročním působení"

Publikoval Jan Vorel 21.12.2015

108 Kladně     
19 Spíše kladně
20 Spíše záporně
35 Záporně