Zasedání zastupitelstva č. 14/2012

Publikoval Jiří Tvrdoň 31.08.2012

Program a usnesení zastupitelstva z 28.6.2012

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE JÍLOVIŠTĚ

v hasičské zbrojnici v Jílovišti


Číslo: 14/ 2012

Datum: 28. 06. 2012

Začátek zasedání: 19:00 h

Ukončení zasedání: 20:30 h


Přítomni: Ing. K. Dostálek, L. Fatková, L. Hastrmanová, R. Moureček, JUDr. J. Nekola, P. Šmíd,

Ing. J. Vorel


F. Andres: příchod v 19:00 h

Mgr. I. Černý: příchod v 19:35 h


Hosté: 19 občanů

Zasedání řídil starosta Ing. K. Dostálek

Předsedající předložil návrh:

- návrhové komise pro přípravu usnesení k projednávaným bodům zasedání ZO: předseda Ing. J. Vorel

- ověřovatele zápisu č. 14/2012: L. Hastrmanová, R. Moureček

- zapisovatelku zápisu č. 14/2012: L. Fatková

- programu zasedání ZO Jíloviště č. 14/2012


PROJEDNÁNÍ A SCHVÁLENÍ:

 1. Závěrečného účtu za rok 2011.

 2. Rozpočtového opatření č. 3/2012.

 3. Řešení rekonstrukce chaty na Bučině.

 4. Výstavby výrobně – skladovacích hal DEFAKTO PRODUKTION PARK KLINEC.

 5. Žádosti o vyjádření ZO Jíloviště.

 6. Úpravy rekreačního objektu č. e. 0189.

 7. Rozšíření provozu autobusové linky 318.

 8. Černá skládka biologického odpadu Na Močidlech.

 9. Odpisového plánu.

 10. Žádost o uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene na stavbu: „Jíloviště, připojení st. sítě, I. etapa, 11010-030013“.

 11. Žádost o uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene na stavbu: „Optická kabel Dolní Černošice – Cukrák“ na pozemku parc. č. 369/3.

 12. Výběrové komise na vyhodnocení prodeje budovy OÚ č. p. 81.RŮZNÉ:

1) Termín pracovní schůzky – 30. 6. 2012 v 19:00 h u hřiště TJ Jíloviště v 16:00 h.

Zasedání ZO – 4. 7. 2012 v 19:00 h v hasičské zbrojnici v Jílovišti.


2) Informace:

a) Hluk při oslavách.

b) Seznámení se zápisem a doporučením z kontroly finančního výboru.


3) Dotazy občanů.


Schváleno 7 hlasy.

 

Pro zobrazení celého zápisu klikněte zde.