Zasedání zastupitelstva č. 16/2012

Publikoval Jiří Tvrdoň 27.09.2012

Program a usnesení zastupitelstva z 26.7.2012

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE JÍLOVIŠTĚ

v hasičské zbrojnici v Jílovišti


Číslo: 16/ 2012

Datum: 26. 07. 2012

Začátek zasedání: 19:05 h

Ukončení zasedání: 20:15 h


Přítomni: Ing. K. Dostálek, L. Fatková, L. Hastrmanová, R. Moureček, JUDr. J. Nekola, P. Šmíd,

Ing. J. Vorel


Omluven: F. Andres, Mgr. I. Černý

Hosté: 30 občanů

Zasedání řídil starosta Ing. K. Dostálek

Předsedající předložil návrh:

- návrhové komise pro přípravu usnesení k projednávaným bodům zasedání ZO: předseda Ing. J. Vorel

- ověřovatele zápisu č. 16/2012: L. Hastrmanová, R. Moureček

- zapisovatelku zápisu č. 16/2012: L. Fatková

- program zasedání ZO Jíloviště č. 16/2012


1. PROJEDNÁNÍ A SCHVÁLENÍ:

  1. Vyhlášení místního referenda pro katastrální území Jíloviště.

  2. Rozpočtového opatření č. 4/2012.


RŮZNÉ:

1) Zasedání ZO – 16. 8. 2012 v 19,00 hodin v hasičské zbrojnici v Jílovišti.

2) Dotazy občanů.


Schváleno 7 hlasy.

 

Pro zobrazení celého zápisu klikněte zde.