Zasedání zastupitelstva č. 6/2011

Publikoval Jiří Tvrdoň 08.09.2011

Program a usnesení zastupitelstva z 8.9.2011

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE JÍLOVIŠTĚ

v hasičské zbrojnici v Jílovišti

Číslo : 6/ 2011

Datum : 08. 09. 2011

Začátek zasedání : 19,15 h

Ukončení zasedání : 20,20 h


Přítomni: Mgr. I. Černý, Ing. K. Dostálek, L. Fatková, R. Moureček, Ing. J. Vorel

Omluven: P. Šmíd

Neomluven: F. Andres, L. Hastrmanová, JUDr. J. Nekola

Zasedání řídil starosta Ing. K. Dostálek

Hosté: 5 občanů obce Jíloviště

 

P R O G R A M :
1. KONTROLA ZÁPISU
2. PROJEDNÁNÍ A SCHVÁLENÍ:
 1. Smlouvy č.1/2011.
 2. Mandátní smlouvy s panem Ing. XXXXX.
 3. Vícenákladů za provoz autobusové linky č. 318.
 4. Výzvy k podání nabídky a Dohody o centrálním zadávání.
 5. Dvou členů výběrové komise na výběr svozové firmy na zabezpečení komplexního nakládání s odpady na katastrálním území obcí Líšnice, Černolice a Jíloviště.
 6. Souhlasného stanoviska o bezúplatném převodu kanalizačního řadu.
 7. Žádosti manželů XXXXX.


RŮZNÉ:
1. Termín pracovní schůzky – 11. 10. 2011 v 19,00 h na OÚ Jíloviště.
Zasedání ZO – 20. 10. 2011 v 19,00 h v hasičské zbrojnici. Termín pracovní schůzky s programem - Změna umístění OÚ a domu služeb obce Jíloviště - ve čtvrtek 15. 9. 2011 od 19,00 h na OÚ.
Zasedání ZO se stejným programem - 22. 9. 2011 od 19,00 h v hasičské zbrojnici.
2. Informace:
 1. Řešení účelové komunikace ke hřbitovu parc. č. 437/1 a 184/2.
 2. Postup jednání ve věci pozemků parc. č. 142/3 a 142/4.
 3. Řešení účelové komunikace parc. č. 92/2.
 4. Informace pracovní skupiny o vypracovaných podkladech pro posouzení umístění nového OÚ a dalších veřejných prostor
3. Dotazy občanů
Pro zobrazení celého zápisu klikněte zde.