Zasedání zastupitelstva č. 7/2011

Publikoval Jiří Tvrdoň 29.09.2011

Program a usnesení zastupitelstva z 22.9.2011

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE JÍLOVIŠTĚ
v hasičské zbrojnici v JílovištiČíslo : 7/ 2011
Datum : 22. 09. 2011
Začátek zasedání: 19, 06 h
Ukončení zasedání : 20, 15 hPřítomni: F. Andres, Mgr. I. Černý, Ing. K. Dostálek, L. Fatková, L. Hastrmanová ,
R. Moureček, JUDr. J. Nekola, P. Šmíd, Ing. J. Vorel


Zasedání řídil starosta obce Ing. K. Dostálek
PROGRAM:
1. KONTROLA ZÁPISU.
2. PROJEDNÁNÍ A SCHVÁLENÍ:
  1. Rozpočtového opatření č. 5/2011.
  2. Umístění nového OÚ a domu služeb obce Jíloviště.


RŮZNÉ:
Dotazy občanů. Pro zobrazení celého zápisu
klikněte zde.