Zvonice 2006/1,2

Publikoval 21.02.2006

V přiloženém souboru si můžete přečíst kompletní Zvonici leden, únor 2006

!!!UPOZORNĚNÍ!!!

Termín dětského karnevalu na titulní straně je uveden chybně, akce se koná 11. 3. 2006. V tištěné Zvonici je chyba již opravena.