Klubíčko

 Vznikli jsme proto, abychom v naší obci vytvořili prostor pro setkávání a vzájemné poznávání dětí od nejútlejšího věku a jejich rodičů.

Chceme pomoci dětem při vytváření prvních sociálních kontaktů, které dají základ budoucímu kamarádství a usnadnit jim tak nástup do školky nebo školy.

Chceme také pomoci rodičům, zejména na mateřské dovolené, aby v tomto krásném období, kdy většinu času věnují péči o své dítě, nezůstávali izolováni a měli možnost sdílet své radosti a starosti s ostatními rodiči.
Klubíčko vzniklo v říjnu 2007, a to zejména díky velké podpoře p. starosty ing. Karla Dostálka.

Jako prostora nám byla nabídnuta klubovna hasičské zbrojnice, o kterou se s námi SDH Jíloviště několik měsíců dělilo.
Na jaře r. 2008 jsme využili možnosti přestěhovat se do komfortnějšího prostředí v pizzerii U Hastrmana, kde díky laskavosti manželů Hastrmanových máme v suterenu restaurace svoji klubovnu.

V listopadu r. 2008 jsme se stali součástí Okrašlovacího spolku obce Jíloviště, který naši činnost právně zastřešuje.

Uzavřením pizzerie datum U Hastrmana skončily i pravidelné schůzky Klubíčka.

V letech 2009 - 2010 probíhal výukový program HŠ Yamaha – První krůčky k hudbě, nejprve v pizzerii U Hastrmana, poté v salonku hotelu Cinema Palace, Všenorská 45.

Skončením provozu i tohoto hotelu se omezila činnost Klubíčka na uspořádání bazárku dětského oblečení (18.3.2011) a pořádání dvou divadelních představení pro děti v klubovně hasičské zbrojnice, vždy na jaře a na podzim. V únoru 2013 zajistilo Klubíčko poprvé dětský karneval v restauraci Pod Lesem. Karneval se setkal s úspěchem a v únoru 2014 plánujeme další.

Pokračováním intenzivnějšího setkávání rodičů a dětí předškolního věku bylo otevření prázdninové herny v sále bývalé restaurace U Hastrmana na Pražské ulici č. p. 260 dne 8. července 2013.

Společnost G.Z.G. s r.o. propůjčila sál Okrašlovacímu spolku obce Jíloviště od července do srpna 2013, za úhradu spotřebované energie. Protože jsme s dětmi ještě nacvičili kratičké kulturní pásmo, byl termín prodloužen do 8. září 2013.

 

Kontaktní osoba: Iva Stefanová    e-mail: iva1stefanova@seznam.cz       tel: 605 875 381

 

 

FOTOGALERIE