Povinně zveřejňované informace

Název:

Obec Jíloviště

Důvod a způsob založení:

Obec Jíloviště vznikla nabytím účinnosti zákona č. 367/1990 Sb., o obcích, územním samosprávným společenstvím občanů. Tvoří územní celek, který je vymezen hranicí území obce.

Obec Jíloviště je veřejnoprávní korporací, která má vlastní majetek a příjmy, hospodaří s nimi samostatně za podmínek stanovených platnými právními předpisy. V právních vztazích vystupuje vlastním jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající.

 

Organizační struktura:

 

 

Kontaktní spojení:

Adresa

Obec Jíloviště, Pražská 81, 252 02 Jíloviště

Úřední hodiny

Pondělí     8:00 - 12:00  hodin  místostarostka 
    8:00 - 18:00  hodin referentka
  15:00 - 18:00  hodin  místostarostka 
 Středa   8:00 - 12:00  hodin  místostarostka
    8:00 - 16:00 hodin referentka
  15:00 - 18:00 hodin starosta nebo místostarostka

Telefon

+420 257 730 274
+420 257 730 028

Fax

+420 257 730 274

E-mail

obecjiloviste.cz

Běžná korespondence

Elektronická podatelna

uradjiloviste.cz

Podání učiněná elektronicky, opatřená elektronickým podpisem certifikovaným I. CA

00241334

Bankovní spojení

číslo účtu: 174002065/0300 u ČSOB

www

http://www.jiloviste.cz

 

 

Dokumenty

Žádosti o informace

Příjem žádostí je možno provádět prostřednictvím těchto komunikačních kanlálů

Eelektronicky e-mailem

obecjiloviste.cz - běžná korespondence

uradjiloviste.cz - elektronická podatelna

Poštou

adresa: Obec Jíloviště, Pražská 81, 252 02 Jíloviště

Osobně

adresa: Obec Jíloviště, Pražská 81, 252 02 Jíloviště

Pondělí     8:00 - 12:00  hodin  místostarostka 
    8:00 - 18:00  hodin referentka
  15:00 - 18:00  hodin  místostarostka 
 Středa   8:00 - 12:00  hodin  místostarostka
    8:00 - 16:00 hodin referentka
  15:00 - 18:00 hodin starosta nebo místostarostka

Příjem žádostí a dalších podání

Příjem žádostí a veškerých podání je možno provádět prostřednictvím těchto komunikačních kanlálů

Eelektronicky e-mailem

obecjiloviste.cz - běžná korespondence

uradjiloviste.cz - elektronická podatelna

Poštou

adresa: Obec Jíloviště, Pražská 81, 252 02 Jíloviště

Osobně

adresa: Obec Jíloviště, Pražská 81, 252 02 Jíloviště

Pondělí     8:00 - 12:00  hodin  místostarostka 
    8:00 - 18:00  hodin referentka
  15:00 - 18:00  hodin  místostarostka 
 Středa   8:00 - 12:00  hodin  místostarostka
    8:00 - 16:00 hodin referentka
  15:00 - 18:00 hodin starosta nebo místostarostka

Opravné prostředky

Opravné prostředky je možno provádět prostřednictvím těchto komunikačních kanlálů

Eelektronicky e-mailem

obecjiloviste.cz - běžná korespondence

uradjiloviste.cz - elektronická podatelna

Poštou

adresa: Obec Jíloviště, Pražská 81, 252 02 Jíloviště

Osobně

adresa: Obec Jíloviště, Pražská 81, 252 02 Jíloviště

Pondělí     8:00 - 12:00  hodin  místostarostka 
    8:00 - 18:00  hodin referentka
  15:00 - 18:00  hodin  místostarostka 
 Středa   8:00 - 12:00  hodin  místostarostka
    8:00 - 16:00 hodin referentka
  15:00 - 18:00 hodin starosta nebo místostarostka

Formuláře

Formuláře ke stažení naleznate zde

 

Popisy postupů - návody pro řešení životních situací

Informace o postupech řešení životních situací jsou uvedeny zde

 

Předpisy

Obecně závazné vyhlášky najdete zde

 

Úhrady za poskytování informací

Úhrady vycházejí ze sazbníku úhrad v rámci zákona č.106/1999Sb. o svobodném přístupu k informacím v platném znění

 

Licenční smlouvy

--------

 

Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

Rok 2016

- počet podaných žádostí o informace 25,

- počet podaných odvolání proti rozhodnutí 0,

- opis podstatných částí každého rozsudku soudu 2,

- výsledky řízení o sankcích za nedodržování tohoto zákona bez uvádění osobních údajů 0,

- další informace vztahující se k uplatňování zákona č. 106/1999 Sb.

občanům jsou poskytovány informace prostřednictvím telefonu, faxu, e-mailu nebo na obecním úřadě v místě.

Rok 2015

- počet podaných žádostí o informace 27,

- počet podaných odvolání proti rozhodnutí 0,

- opis podstatných částí každého rozsudku soudu 0,

- výsledky řízení o sankcích za nedodržování tohoto zákona bez uvádění osobních údajů 0,

- další informace vztahující se k uplatňování zákona č. 106/1999 Sb.

občanům jsou poskytovány informace prostřednictvím telefonu, faxu, e-mailu nebo na obecním úřadě v místě.

Rok 2014

- počet podaných žádostí o informace 0,

- počet podaných odvolání proti rozhodnutí 0,

- opis podstatných částí každého rozsudku soudu 0,

- výsledky řízení o sankcích za nedodržování tohoto zákona bez uvádění osobních údajů 0,

- další informace vztahující se k uplatňování zákona č. 106/1999 Sb.

občanům jsou poskytovány informace prostřednictvím telefonu, faxu, e-mailu nebo na obecním úřadě v místě.

Rok 2013

- počet podaných žádostí o informace 0,

- počet podaných odvolání proti rozhodnutí 0,

- opis podstatných částí každého rozsudku soudu 0,

- výsledky řízení o sankcích za nedodržování tohoto zákona bez uvádění osobních údajů 0,

- další informace vztahující se k uplatňování zákona č. 106/1999 Sb.

občanům jsou poskytovány informace prostřednictvím telefonu, faxu, e-mailu nebo na obecním úřadě v místě.

Rok 2012

- počet podaných žádostí o informace 0,

- počet podaných odvolání proti rozhodnutí 0,

- opis podstatných částí každého rozsudku soudu 0,

- výsledky řízení o sankcích za nedodržování tohoto zákona bez uvádění osobních údajů 0,

- další informace vztahující se k uplatňování zákona č. 106/1999 Sb.

občanům jsou poskytovány informace prostřednictvím telefonu, faxu, e-mailu nebo na obecním úřadě v místě.

Rok 2011

- počet podaných žádostí o informace 0,

- počet podaných odvolání proti rozhodnutí 0,

- opis podstatných částí každého rozsudku soudu 0,

- výsledky řízení o sankcích za nedodržování tohoto zákona bez uvádění osobních údajů 0,

- další informace vztahující se k uplatňování zákona č. 106/1999 Sb.

občanům jsou poskytovány informace prostřednictvím telefonu, faxu, e-mailu nebo na obecním úřadě v místě.

Rok 2010

- počet podaných žádostí o informace 0,

- počet podaných odvolání proti rozhodnutí 0,

- opis podstatných částí každého rozsudku soudu 0,

- výsledky řízení o sankcích za nedodržování tohoto zákona bez uvádění osobních údajů 0,

- další informace vztahující se k uplatňování zákona č. 106/1999 Sb.

občanům jsou poskytovány informace prostřednictvím telefonu, faxu, e-mailu nebo na obecním úřadě v místě.

Rok 2009

- počet podaných žádostí o informace 0,

- počet podaných odvolání proti rozhodnutí 0,

- opis podstatných částí každého rozsudku soudu 0,

- výsledky řízení o sankcích za nedodržování tohoto zákona bez uvádění osobních údajů 0,

- další informace vztahující se k uplatňování zákona č. 106/1999 Sb.

občanům jsou poskytovány informace prostřednictvím telefonu, faxu, e-mailu nebo na obecním úřadě v místě.

Rok 2008

- počet podaných žádostí o informace 0,

- počet podaných odvolání proti rozhodnutí 0,

- opis podstatných částí každého rozsudku soudu 0,

- výsledky řízení o sankcích za nedodržování tohoto zákona bez uvádění osobních údajů 0,

- další informace vztahující se k uplatňování zákona č. 106/1999 Sb.

občanům jsou poskytovány informace prostřednictvím telefonu, faxu, e-mailu nebo na obecním úřadě v místě.

Rok 2007

- počet podaných žádostí o informace 0,

- počet podaných odvolání proti rozhodnutí 0,

- opis podstatných částí každého rozsudku soudu 0,

- výsledky řízení o sankcích za nedodržování tohoto zákona bez uvádění osobních údajů 0,

- další informace vztahující se k uplatňování zákona č. 106/1999 Sb.

občanům jsou poskytovány informace prostřednictvím telefonu, faxu, e-mailu nebo na obecním úřadě v místě.

Rok 2006

- počet podaných žádostí o informace 0,

- počet podaných odvolání proti rozhodnutí 0,

- opis podstatných částí každého rozsudku soudu 0,

- výsledky řízení o sankcích za nedodržování tohoto zákona bez uvádění osobních údajů 0,

- další informace vztahující se k uplatňování zákona č. 106/1999 Sb.

občanům jsou poskytovány informace prostřednictvím telefonu, faxu, e-mailu nebo na obecním úřadě v místě.

 

 

 

Příspěvkové organizace zřízené obcí Jíloviště

Mateřská škola Jíloviště

Datum zápisu:
   21. listopadu 2015

Spisová značka:
   Pr 1472 vedená u Městského soudu v Praze

Název:
   Mateřská škola Jíloviště

Sídlo:
   Pražská 81, 252 02 Jíloviště

Identifikační číslo:
   041 21 066

Právní forma:
   Příspěvková organizace

Předmět činnosti:
   poskytování předškolního vzdělávání dle zák. č. 561/2004 Sb.
   poskytování stravování žáků a zaměstnanců

Doplňková činnost:
   pořádání kulturních ä sportovních akcí
   činnost zájmových kroužků

Statutární orgán:
   ředitel:
      Ing. VLADIMÍR DLOUHÝ, dat. nar. 16. července 1960
      K Trnové 225, 252 02 Jíloviště
      Den vzniku funkce: 21. listopadu 2015

   Počet členů: 1
   Způsob jednání: Ředitel jedná za příspěvkovou organizaci samostatně.

Zřizovatel:
   Obec Jíloviště, IČ: 002 41 334
   Pražská 81, 252 02 Jíloviště