Rekonstrukce ulice Lipová

Písemná zpráva zadavatele o veřejné zakázce

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo - Hes stavební

Písemná zpráva zadavatele

Smlouva o dílo

Oznámení o výsledku

Výzva k podání nabídky

Zadávací dokumentace

Příloha č. 1

Příloha č. 2

Příloha č. 3

Příloha č. 4

Dodatečné informace č. 1

Dodatečné informace č. 2

Dodatečné informace č. 3

Nový výkaz výměr pdf

Nový výkaz výměr xls

Žádost o dodatečné informace

Komentář Milan Ptáček