Územní plán

Územní plán Jíloviště 18.9.2015


 

1. VÝKRES ZÁKLADNÍHO ČLENĚNÍ ÚZEMÍ - 1:5000 JZ


 

1. VÝKRES ZÁKLADNÍHO ČLENĚNÍ ÚZEMÍ - 1:5000 SV


 

2. HLAVNÍ VÝKRES - 1:5000 JZ


 

2. HLAVNÍ VÝKRES - 1:5000 SV


 

3. KONCEPCE DOPRAVNÍ A TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY - 1:5000 JZ


 

3. KONCEPCE DOPRAVNÍ A TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY - 1:5000 SV


 

4. VÝKRES VEŘEJNĚPROSPĚŠNÝCH STAVEB, OPATŘENÍ A ASANACÍ - 1:5000 JZ


 

4. VÝKRES VEŘEJNĚPROSPĚŠNÝCH STAVEB, OPATŘENÍ A ASANACÍ - 1:5000 SV


 

5. KOORDINAČNÍ VÝKRES - 1:5000 JZ


 

5. KOORDINAČNÍ VÝKRES - 1:5000 JZ


 

6. VÝKRES ŠIRŠÍCH VZTAHŮ - 1:50000


 

7. VÝKRES PŘEDPOKLÁDANÝCH ZÁBORŮ PŮDNÍHO FONDU - 1:5000 JZ


 

7. VÝKRES PŘEDPOKLÁDANÝCH ZÁBORŮ PŮDNÍHO FONDU - 1:5000 SV