Výstavba mateřské školy v obci Jíloviště II.

Oznámení rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky

Smlouva o dílo - Projektová dokumentace

Smlouva o dílo - Zhotovení stavby

Dodatečná informace č. 2

Dodatečná informace č. 1

Výzva k podání nabídky

Příloha č. 1a ZD - Návrh SoD

Příloha č. 1b ZD - Návrh SoD

Příloha č. 2a ZD - Stavební povolení

Příloha č. 2b ZD - Požadavky zadavatele na plnění

Příloha č. 3 ZD - Šablony dokumentů