Zabezpečení úklidu a údržby veřejných prostranství a místních komunikací

Usnesení č. 2k/7/2015 ze dne 29.4.2015

Zastupitelstvo obce Jíloviště schvaluje zrušení veřejné zakázky malého rozsahu na dodavatele zabezpečení úklidu a údržby veřejných prostranství a místních komunikací z důvodu, že se nepřihlásil žádný uchazeč.

 

Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu

Zadávací dokumentace

Čestné prohlášení

Návrh smlouvy