Anketa

Jak hodnotíte práci zastupitelstva po dvou letech?
Pozitivně 32%
Negativně 14%
Nevím 6%

Obecní úřad
257 730 274

Lékařská pomoc
257 730 275